Certifikáty a oprávnění

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s. r. o. je držitelem následujících certifikátů a oprávnění:

 

Osvědčení o shodě pro funkce údržby

Osvědčení o shodě subjektu odpovědného za údržbu (ECM)

Management kvality dle ISO 9001

Technická způsobilost dodavatele SŽDC, s. o.

Svařování dle ČSN EN 15085-2:2021

ČSN EN ISO 3834-2:2022

....

 

Máte připomínky nebo otázky?
Kontaktujte nás zde