Politika systému managementu

Vedení společnosti Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., která se zabývá strojírenskou výrobou, servisem strojů a speciálních železničních kolejových vozidel, vyhlašuje pro zvýšení kvality svých produktů, činností a pro stále kvalitnější vnímání společnosti u zákazníků Politiku kvality.

 

 Využitím dlouholetých zkušeností v oboru budeme našim zákazníkům nabízet produkty a služby, které splní, případně zcela převýší jejich očekávání při dodržení stanovených podmínek.

 

Vedení společnosti se zavazuje:

- Pomocí systému managementu kvality dle normy ISO 9001 poskytovat všem obchodním partnerům produkty, které uspokojí jejich potřeby, očekávání a vytvářet produkty, které jsou uznávané a přijímané jako symbol vysoké kvality a profesionality.

- Provádět všechny své činnosti v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a jinými legislativními či technickými předpisy.

- Poskytovat potřebné finanční zdroje na rozvoj pracovních týmů, jednotlivců včetně zajištění jejich pracovního prostředí s ohledem na striktní plnění podmínek bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

- Rozvíjet zainteresovanost zaměstnanců společnosti na plnění dílčích i strategických cílů.

- Neustále podněcovat zvyšování povědomí zaměstnanců a smluvních partnerů v oblasti ochrany životního prostředí s cílem zabránit negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí.

 

Od svých zaměstnanců očekává:

- Dodržování dokumentovaných předpisů a postupů společnosti, bezpečné práce a ochrany životního prostředí.

- Budování týmové spolupráce a odpovědnost za veškeré činnosti, které v rámci plnění svěřených úkolů provádějí.

- Aktivní přístup pro rozvoj vlastních dovedností a schopností.

- Sebereflexi při řešení vzniklých problémů a inovativní návrhy pro zlepšení jakékoliv činnosti společnosti.

 

 Politika kvality společnosti Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o. je závazná pro všechny její zaměstnance.

 

Dušan Chovanec

Marek Choma

V Přerově, dne 21.01.2019

Máte připomínky nebo otázky?
Kontaktujte nás zde